วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2555

ประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

ประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 
 สภาพการณ์ทั่วไปหลังสงครามโลกครั้งที่ 

ภาพจำลองเมืองก่อนทิ้งระเบิด


ภาพจำลองเมืองหลังทิ้งระเบิด
                ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่    เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของประเทศ  กล่าวคือ  ญี่ปุ่นถูกยึดครองโดยต่างชาติเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ได้ยอมแพ้ต่อฝ่ายสัมพันธมิตรโดยไม่มีเงื่อนไข  หลังจากสหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองฮิโรชิมา  ในวันที่    สิงหาคม  ค.ศ. ๑๙๔๕  และที่เมืองนางาซากิ  ในวันที่    สิงหาคม  ค.ศ. ๑๙๔๕  อันก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนักแก่ญี่ปุ่น  และเป็นเหตุให้จักรพรรดิญี่ปุ่นตัดสินพระทัยยอมแพ้สงคราม
                สภาพบ้านเมืองของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่    เสียหายยับเยิน  เมืองต่างๆ  ถูกทิ้งระเบิด  บ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมถูกทำลายพังพินาศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองฮิโรชิมาและเมืองนางาซากิได้รับความเสียหายอย่างหนักผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก  และที่รอดชีวิตมาได้ก็ต้องทนทรมานจากพิษร้ายของกัมมันตภาพรังสีของระเบิดปรมาณู  ประชาชนทั่วประเทศญี่ปุ่นต้องตกอยู่ในสภาพหิวโหยขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค  จิตใจของชาวญี่ปุ่นก็ล้วนหดหู่เพราะเกิดความวิตกกังวลต่ออนาคตของประเทศตน

                เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ได้ถูกยึดครองโดยฝ่ายสัมพันธมิตร  อย่างไรก็ตาม  ในทางปฏิบัตินั้นญี่ปุ่นถูกยึดครองโดยสหรัฐอเมริกาแต่เพียงประเทศเดียว  เพราะนโยบายการยึดครองของคณะกรรมาธิการตะวันออกไกล  อันประกอบด้วยสมาชิก  ๑๓  ประเทศนั้น  อยู่ภายใต้การบัญชาการสูงสุดของนายพลแมคอาร์เธอร์  แห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดในการขับเคี่ยวกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น